Samen voorbereiden

Samen ouders worden

Verbinding in ouderschap

De belangrijke rol van de partner

“Samen voorbereiden op de bevalling en het ouderschap is geen overbodige luxe!”

In de voorbereiding naar de bevalling en het ouderschap is het niet vanzelfsprekend om een cursus te volgen.

Als daar goed over nadenkt is dat eigenlijk vreemd, want:

  1. Er zijn minder ingrijpende gebeurtenissen in het leven waar we ons beter op voor bereiden en cursussen voor volgen, denk aan o.a. een puppy cursus.
  2. Er is ‘gewoon’ fijne, leuke en interessante informatie die bij kan dragen en prettige ervaring en minder stress.
  3. Er wordt vaak wel terug gegrepen op die informatie als er iets niet goed gaat of is gegaan.
  4. Er een overload aan informatie is op internet, dat maakt het moeilijk te onderscheiden wat reële informatie is.

De voorbereiding en begeleiding is, nog steeds, veelal gericht op moeder en kind en de rol van de partner  is daarbij  vaak onderbelicht. Dit past niet meer bij deze tijd.
De huidige, en komende generatie, (a.s.) ouders staat vaak voor andere uitdagingen dan de vorige generaties. Denk hierbij aan bijv. tijdelijke contracten, een hypotheek krijgen is minder van vanzelfsprekend en mogelijk is er een studieschuld. Dit kan betekenen dat parttime werken vaak geen optie is. De taken, waaronder de zorgtaken worden en er moet veel geregeld  moet. Er is veel meer informatie en het lijkt alsof de lat steeds hoger komt te liggen. Dit geeft een nieuwe vorm van kwetsbaarheid.
Het is dus van belang dat beide ouders betrokken worden en dat de generatie de steun en informatie krijgt die past hen past.

Een deel van ‘de oude’ kennis is achterhaald

Rondom het thema hechting met de baby is veel verandert in de laatste 25 jaar. In de jaren ’80/’90 van de vorige eeuw is in het wetenschappelijk onderzoek hierover veel naar voren gekomen dat de kennis uit de voorgaande jaren weerlegt. Deze ‘nieuwe’ kennis is dus relatief jong en is nog steeds volop in ontwikkeling. Dit heeft als gevolg dat er nogal wat tegenstrijdig informatie kan zijn voor de jonge ouders.

Marlies zet zich, samen met collega’s , in voor het verder professionaliseren van de voorbereidingscursus waarbij beide partners/ouders betrokken zijn.
Het verbeteren van  het imago de ‘pufcursus’  en de toegevoegde waarde van het volgen van een oudercursus  krijgt ook veel aandacht.

Ze hoopt hiermee te bereiken dat  (a.s.) ouders de ondersteuning krijgen die bij de past.
Eén belangrijk aspect hierbij is, om de druk van de ‘perfectie’ te verminderen.

Alle informatie is gebaseerd op (recent) wetenschappelijke kennis en onderzoek rondom verbinding en hechting tussen zowel ouders/partners en tussen ouders en baby.

Het boek

In dit boek bundelt Marlies de inhoud van de cursus Prettig Bevallen’en de (wetenschappelijke) kennis over verbinding tussen zowel de ouders onderling als tussen de ouders en de baby.

Bestel hier

Cursussen voor ( a.s.) ouders

Young couple looking at the ultrasound scan pictures of their unborn baby

In de cursus Prettig Bevallen worden (a.s) ouders samen ,op een realistische manier, voorbereid op de bevalling en de start van het ouderschap. De cursus kan gevolgd worden als privécursus, groepscursus  (max 4 stellen) of als weekendcursus , zowel privé als in een groep.  De cursus wordt ook in het Engels aangeboden.
In 2019 zal ook de cursus Prettig Ouderschap van start gaan. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden via het contactformulier. Alle cursussen worden gegeven door professionals uit het vakgebied.

 Verloskundige Professionals

buik

Trainingen, gastlessen en bijscholing
Voor alle professionals in de verloskunde  worden er  trainingen en bijscholing aangeboden rondom voorbereiding en begeleiding van beide ( a.s.) ouders tijdens de bevalling en de start van het ouderschap.

Vanaf oktober wordt de bijscholing ‘ Verbinding in Ouderschap’ weer gegeven voor kraamverzorgenden ( accreditatie 3,5 pt). https://www.pe-online.org/public/OpleidingDetail.aspx?courseID=344277&pid=341

De bijscholing kan ook op locatie gegeven worden als er min. 6 deelnemers zijn.

Inschrijven via mail ; marlies@prettigbevallen.nl

Trainer worden bij Prettig Bevallen

Ben je als verloskundige opgeleid en is het begeleiden en voorbereiden van (a.s.) ouders ook jouw passie dan vinden we het heel leuk als je ons team komt versterken. Dat kan in heel Nederland, voor meer informatie neem contact op via het contactformulier.

Wetenschappelijk onderzoek

gezin

Naast het geven en ontwikkelen van cursussen en trainingen doen we en werken we mee aan wetenschappelijk onderzoek.

Alle cursussen en trainingen zijn getoetst aan de recente wetenschappelijke ontwikkelingen.

Op dit moment werken we mee aan het onderzoek:
 ‘Vaders in Beeld’ , ‘De vaders centraal in een onderzoek naar ouderschap’
Dit is een onderzoek van het Centrum voor Gezinsstudies van de Universiteit Leiden.