Marlies Galema is een verloskundige (n.p.) met ruime ervaring en moeder van drie kinderen.
Tijdens haar werk als verloskundige en als ouder heeft ze gemerkt dat goede en reële informatie van groot belang is.  Daarnaast werd het haar duidelijk dat de rol van de partner, zowel tijdens de bevalling als rondom de start van het ouderschap, invloed heeft op het verloop en de beleving van beide processen.

Om beter te begrijpen, wat ze in de praktijk zag, heeft ze binnen- en buitenland opleidingen/trainingen gevolgd.
Scholingen rondom het thema  verbinding /gehechtheid tussen de ouders/partners zelf en tussen ouders en kind, rondom de overgang naar het ouderschap . Daarnaast is ze ook betrokken bij wetenschappelijk onderzoek rondom deze thema’s.
( zie Linkedin)

 Met deze achtergrond en haar kennis als verloskundige heeft zij de cursus Prettig Bevallen ontwikkeld en een boek geschreven.
Ze geeft en ontwikkelt trainingen rondom de overgang naar het ouderschap voor zowel ouders als professionals in de geboortezorg.

 

passie en visie:

“Het ontwikkelen en geven van een goede professionele en realistische voorbereiding op bevalling en ouderschap, gericht op BEIDE partners.”

“Het is toch eigenlijk vreemd; we volgen allerlei cursussen, als we een hond krijgen gaan we vaak op puppycursus, maar voor de bevalling en het ouderschap is dat niet zo vanzelfsprekend. “

In november 2018 verscheen haar boek over dit onderwerp:
De komst van een baby en de overgang naar het ouderschap zijn een zeer bijzondere en soms ook een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Deze overgang verdient een goede, professionele voorbereiding en begeleiding.

In de meeste gevallen krijg je samen een baby, maar is de voorbereiding en begeleiding grotendeels gericht op moeder en kind. Voor de partner en voor het feit dat je samen een baby krijgt, is vaak relatief weinig aandacht. Uit onderzoek komt echter naar voren dat steun van de partner in meerdere opzichten een positief effect heeft. Het is als partner dan fijn om te weten hoe je kan steunen.

In de cursussen en trainingen van Marlies staan BEIDE partners centraal, als uniek team,  in de voorbereiding op de bevalling en (het aanstaande) ouderschap!

Ze doet dit door middel van:

  • Het geven van cursussen voor (a.s.) ouders: Prettig Bevallen als voorbereiding op de bevalling en Prettig Ouderschap  (i.o.)over de overgang naar het ouderschap.
  • Train the trainer, voor het geven van Prettig Bevallen.
  • Het geven van scholingen en trainingen aan verloskundige professionals over hun rol bij de voorbereiding en begeleiding van BEIDE (a.s.) ouders rondom bevalling en de overgang naar het ouderschap.
  • Het doen en bestuderen van wetenschappelijk onderzoek rondom het thema de rol van de partner en de overgang naar het ouderschap.
  • Alle cursussen en trainingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, ruime ervaring in de verloskunde en specifieke scholing.
  • Voor de trainingen voor de professionals is of wordt accreditatie aangevraagd.