Evalutieformulier

  • :
    er zijn meerdere antwoorden mogelijk!
  • De bevalling

    Hier volgen een paar vragen over de bevalling. Vul alleen in wat jullie nog weten en willen antwoorden.
  • Beleving van de bevalling

    Nu volgen er wat vragen over hoe jullie de bevalling beleefd en ervaren hebben. Graag allebei invullen, zoals jullie weten kan het voor beide van jullie zeer anders zijn. met het antwoord op deze vragen kunnen we onze voorbereiding verder verbeteren of aanpassen.
  • WE BEDANKEN JULLIE HEEL HARTELIJK VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST!